งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

"มรภ.สงขลา เชิญชวนตั้งชื่อเรือยาว มรภ.สงขลา"คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมตั้งชื่อ เรือยาว ของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ลำ โดยชื่อของทั้งสองลำ จะต้องมีความสอดคล้องกัน และแสดงถึงคติ ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เปิดรับรายชื่อประกวดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
ร่วมส่งรายชื่อได้ทาง ลิงก์ https://forms.gle/2kakfFs1eTy3ByCL9

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทาง FACKBOOK สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
--------------------------------------------
ข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : อภิญญา สุธาประดิษฐ์  งานสื่อสารองค์กร มรภ.สงขลา
#SKRUCONNECT : เชื่อมโลกการสื่อสาร ไร้ขีดจำกัด #Cultureskru


Download File : data/246001290_3910731215693618_3176257759334132288_n.jpg

18 ต.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th