งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 410-122168-4 ชื่อบัญชี นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง / นายศักรินทร์ จันทภาโส / นางสาวปณิดา เสริฐเสน (องค์การนักศึกษา ภาคปกติ)


Download File : data/temple10.jpg

02 พ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th