งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งานสื่อสารองค์กร ขอเชิญชวน คณะ / หลักสูตร ร่วมแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรงานสื่อสารองค์กร ขอเชิญชวน คณะ / สาขาวิชา ร่วมแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 live stream ผ่าน facebook / SKRU Radio FM 105.75 MHz.

ผู้สนใจสามารถติดต่อจองรอบการจัดทำรายการได้ที่

หน่วยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเลขภายใน 1183 / 1184

โทร. 084-1922844 Dj.เปิ้ล / 081-7988248 Dj.ณัฐ 

Line ID : apple9257 / nutlove2078
23 พ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th