งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำหน่ายเสื้อที่ระลึก "เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำหน่ายเสื้อที่ระลึก "เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" สนับสนุนทุนกิจกรรม การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสงขลา และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อต่อยอดสู่กีฬาแห่งชาติต่อไป

เสื้อโปโล คอปก ราคา 300 บาท
เสื้อยิดคอกลม ราคา 200 บาท

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ โดยการกรอกรายละเอียดผ่านทาง Google Form เพื่อดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/kRjvcr6Cn1Hi1aef6Link : https://forms.gle/kRjvcr6Cn1Hi1aef6
24 พ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th