งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา  เงินทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา เงินทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/16y และบริจาคเงินด้วยตนเอง ณ งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรือ

โอนผ่านหมายเลขบัญชีที่ 901-6-05971-7

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7426-0200-4 ต่อ1163,1166

ภาพสื่อ : กองพัฒนานักศึกษา ข้อมูล : ธีรภัทร์ มณีเกษร #SKRUCONNECT : เชื่อมโลกการสื่อสารไร้ขีดจำกัดLink : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/16y
09 ธ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th