งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ห้องสมุด มรภ.สงขลา ขยายเวลาการเปิดให้บริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ขยายเวลาการเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.30 -18.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 
05 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th