งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
ระดับอนุบาล 1  และ บ้านสาธิตปฐมวัย
16 ธ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th