งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 Upskill/Reskill  รูปแบบออนไลน์ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 Upskill/Reskill  รูปแบบออนไลน์
(หลักสูตร 3 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. 
รับลงทะเบียนอบรม 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 สำหรับ สายสนับสนุน รับรุ่นละ 300 คน
รุ่นที่ 2 สำหรับ สายวิชาการ รับรุ่นละ 300 คน
**อบรมผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) **
มี Certificates มอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนได้ที่
https://training.skru.ac.th/index.php
หรือ สแกน QR Code
หมายเหตุ : หนึ่งคน ลงทะเบียนได้หนึ่งรุ่น เท่านั้น
ติดต่อผู้จัดโครงการ เบอร์ภายใน 2113 หรือแชทผ่านเพจ ARIT OF SKRU
24 ธ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th