งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวน น้องๆราชภัฏสงขลา และบุคคลทั่วไป ประกวดผลงานสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวน น้องๆราชภัฏสงขลา และบุคคลทั่วไป ประกวดผลงานสร้างสรรค์ 
"วิถีออนไลน์ สไตล์เด็กวิทย์" การเรียนในช่วงโรคระบาดหนัก มันเป็นยังไง มีความยากลำบากยังไง การเรียนมัเปลี่ยนไปแบบไหน เราอยากให้น้อง ๆ ช่วยกันสื่อสารออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ เพื่อบอกเล่า บอกกล่าว ตามหัวข้อ ความยาวประมาณ 7-10 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 6,000 บาท 
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
หมดเขต 7 มีนาคม 2565 
ลิงก์การสมัครส่งผลงาน
https://forms.gle/X7eiZvgdaFBHySsU8
12 ม.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th