งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) จำหน่ายใบสมัคร 7 - 9 ก.พ. 2565

http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=546

http://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=545
29 ม.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th