งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบและถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสมาร์ทโฟน รูปแบบออนไลน์สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบและถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสมาร์ทโฟน รูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom
ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิทยากรโดย
1. อาจารย์คมกฤช เจริญ 2. อาจารย์ยุพดี อินทสร
อาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมผ่านระบบ SKRU Training ได้ทางลิงก์ https://training.skru.ac.th/index.php
รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากUsernameของท่าน มีปัญหาการLogin เข้าระบบ
แจ้งแอดมินได้ที่เพจ ARIT OF SKRULink : https://training.skru.ac.th/index.php
03 ก.พ. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th