งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา เปิดพื้นที่ให้เช่าเพื่อประกอบการมรภ.สงขลา เปิดพื้นที่ให้เช่าเพื่อประกอบการ

  • อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ(สงขลาพาเลซ)อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

           https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=552

  • พื้นที่ว่างบริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยฝั่งประตู 1(ถนนกาญจนวนิช)

           https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=551

 
04 ก.พ. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th