งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งานสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการผลิตแผนที่มหาวิทยาลัยในมุมมองแบบ 360 องศางานสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการผลิตแผนที่มหาวิทยาลัยในมุมมองแบบ 360 องศา เพื่อเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย และให้ทุกท่านได้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในมหาวิทยาลัย ท่านสามารถรับชมแผนที่ได้ทางเว็บไซต์ 
https://www.skru.ac.th/th/contact/mskru 
หรือ สแกน Qr Code ที่ปรากฏLink : https://www.skru.ac.th/th/contact/mskru
07 ก.พ. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th