งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เรียนรู้เรื่องราวของล่ามภาษามือ กับ ผศ. ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยติดตามรายการเพื่อนกันคนพันธุ์ D สัปดาห์นี้
เรียนรู้เรื่องราวของล่ามภาษามือ กับ ผศ. ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา 

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8 โมงเช้า ทางช่องวัน 31
10 ก.พ. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th