งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวนบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานความรู้การดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานความรู้การดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน รูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom (จำนวน 3 ชั่วโมง)
รุ่นที่ 1 สำหรับสายสนับสนุน จัดอบรมวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
รุ่นที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ จัดอบรมวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากรโดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ SKRU Training ได้ทางลิงก์ https://training.skru.ac.th/index.php
รับผู้เข้ารับอบรม รุ่นละ 300 คน
*****โปรดลงทะเบียนให้ตรงกับรุ่น*****
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากUsernameของท่าน มีปัญหาการLogin เข้าระบบ
แจ้งแอดมินได้ที่เพจ ARIT OF SKRU

 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91920829608?pwd=N2dXT3A2OVg4b28wTWR2UnozL0NDdz09

Meeting ID: 919 2082 9608
Passcode: 765372
Join our Cloud HD Video MeetingLink : https://training.skru.ac.th/index.php
25 ก.พ. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th