งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักวิทยบริการฯ รวมช่องทางการติดต่อผ่านทาง Facebook Fanpage  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 63 เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมช่องทางการติดต่อของ หอสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา รวมเป็นหนึ่งเดียวในนาม ARIT OF SKRU สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/arit.skru
09 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th