งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรม
"การวิจัยจากงานประจำสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย"
(Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff)

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Cloud Meeting) 

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ URL: https://forms.gle/yPFgWD7wFCrknL2H8 (ได้ตั้งแต่บัดนี้- 14 มีนาคม 2565)

ลิงก์เข้าร่วมอบรม Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6290781715?pwd=SHFTNTBmaHplTHp3QmgwY0R1U2NrQT09

Meeting ID: 629 078 1715
Passcode: 123456Link : https://zoom.us/j/6290781715?pwd=SHFTNTBmaHplTHp3QmgwY0R1U2NrQT09
15 มี.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th