งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญส่งผลงานประกวด MatSciKU Awards ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด MatSciKU Awards ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ผลงานการประกวดนวัตกรรมด้านวัสดุ ในหัวข้อ “วัสดุเพื่อการสร้างสังคมสีเขียว (Materials for green society)”
ประเภทที่ 1 ผลงานการสร้างคลิปวิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทที่ 2 การออกโครงงานเชิงความคิด ระดับนิสิต/นักศึกษา
#MatSciKUawardsLink : https://www.facebook.com/MatSciKU/
17 มี.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th