งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ  ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ 
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท 
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท  (2 รางวัล)

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2565 ทาง student@skru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ

https://www.facebook.com/sddskru.university 

หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1K1jtgYI4Y_Ia1jWixFKD2fo1vfvH-hQL?usp=sharingLink : https://drive.google.com/drive/folders/1K1jtgYI4Y_Ia1jWixFKD2fo1vfvH-hQL?usp=sharing
11 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th