งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 15 มี.ค. - 25 เม.ย. 65 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://regis.skru.ac.th/skru_app_bundit/webmain/main.php


Download File : data/278116449.jpg
Link : http://regis.skru.ac.th/skru_app_bundit/webmain/main.php
12 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th