งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

แจ้งปิดการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และติดตั้งระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2565

และเปิดใช้งานระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น.

และขอเชิญเข้าร่วมอบรมการ ลงนามอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน) วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

และอบรมสำหรับผู้บริหารทุกหน่วยงาน วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
18 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th