งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำกัด ประจำปี 2565ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำกัด

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

 มีกิจกรรมจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมาย
 แจกของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR code
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 23.59 น. นี้เท่านั้น

ลงทะเบียน: https://forms.gle/BuY5dhtwyJAFgKkv6
ติดต่อสอบถาม: m.me/102553968960055
26 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th