งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย​ ร่วมกับ​ 8 คณะ​ 7​ ชุมชนต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ นำโดย​ ดร.รัชชพงษ์​ ชัชวาลย์​ คณบดี​  และ​
ดร.โชติกา​ รติชลิยกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย​ ร่วมกับ​ 8 คณะ​ 7​ ชุมชนต้นแบบ​ โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่​ 1​
#การพัฒนาแพลตฟอร์มและการจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย​
ได้รับเกียรติจากวิทยากร​ 2​ ท่าน​ คือ​
ดร.พิเศษ​ เสนาวงศ์​ ผู้ช่วยประธานบริษัท​เทสโก้จำกัด​ และคุณอรนุช​ ศิลป์มณีพันธ์​ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแกรนด์เทคจำกัด
มาแนะนำการจัดการข้อมูลในแพลตฟอร์ม​ เพื่อพัฒนาเป็นคลังปัญญาท้องถิ่นต่อไป
29 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th