งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย​ กับ​ 7 ชุมชนต้นแบบรศ.ดร.ทัศนา​ ศิริโชติ​ อธิการบดี​ และ​
ดร.นราวดี​ บัวขวัญ​ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสนับสนุนให้​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​
นำโดย​ ดร.รัชชพงษ์​ ชัชวาลย์​ คณบดี​  และ​
ดร.โชติกา​ รติชลิยกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​ ร่วมกับรองคณบดีฯอีก​ 7 คณะ

#ผนึกกำลังร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย​
กับ​ 7 ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม​ สร้างองค์ความรู้​ จัดทำทำเนียบคลังสมองภาคีเครือข่าย​ จัดทำแผนการทำงานในรูปภาคีเครือข่าย​ สร้างโมเดลต้นแบบการทำงานในรูปภาคีเครือข่าย​ และแถลงผลสัมฤทธิ์​การดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชนต้นแบบ​ ทั้ง​ 7​ ชุมชน​
ทั้งนี้​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​ จะได้แพลตฟอร์มเครือข่ายชุมชนต้นแบบขนาดใหญ่​ และครอบคลุมในการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน​ ดังพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น​
29 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th