งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการมรภ.สงขลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กำหนดยื่นใบสมัครสมัคร/เสนอรายชื่อ 
ระหว่างวันที่ 2-6 พค 2565
ณ หน่วยธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี (ในวันและเวลาราชการ)
----------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=597
29 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th