งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ผลการจัดอันดับ Impact Rankings 2022มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับการจัดอันดับ www.timeshighereducation.com ใน Impact Rankings 2022 เป็นปีแรก โชว์ผลงานใน 4 ประเด็น SDG1 no poverty , SDG 7 affordable and clean energy , SDG 8 decent work and economic growth และ SDF 17 partnerships for the goals ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ในอันดับที่ 47 ของประเทศ และเป็นอันดับ 2 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 51 แห่ง
 
29 เม.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th