งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดงานประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านการออกแบบ และเพื่อนำแบบเสื้อกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำชุดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โหวตได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYvWxkUVfELF5Zwt5T9YAyxeGBsfghpB6CZ9xaAFzkEKs4A/viewformLink : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYvWxkUVfELF5Zwt5T9YAyxeGBsfghpB6CZ9xaAFzkEKs4A/viewform
06 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th