งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มหาวิทยาลัยดำเนินการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2563 ตามกำหนดการ

  ขอให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการถอดปลั๊กอุปกรณ์ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงกระชากไฟฟ้า และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


Download File : data/timeline_20201012_151436.jpg

12 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th