งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลิตคลิปวิดีโอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฏหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้องสำนักงานประกันสังคม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลิตคลิปวิดีโอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฏหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”
ชิงทุนการศึกษามูลค่าร่วมกว่า 200,000 บาท

รับสมัคร บัดนี้-31 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาจัดส่งผลงาน 6 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2565Link : https://drive.google.com/file/d/181ogH5ZQlebeXc8cFswA5HQ3tE1tm8bV/view
25 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th