งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประกวดการพูดในที่สาธารณะขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประกวดการพูดในที่สาธารณะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 หัวข้อ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 หัวข้อ “อาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจ”
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 หัวข้อ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*** สามารถลงประกวดได้มากกว่า 1 หัวข้อ**
สนใจหัวข้อไหน กดสมัครกันเล๊ยยย
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน ในระบบ google form ผ่าน URL : https://forms.gle/HmUjYEXXKH4RoK3y8

** ปิดรับสมัครก่อนวันประกวดล่วงหน้า 1 วัน **
27 พ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th