งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

3 ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอว.เชิญชวนดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ "3 ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ"

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2 พฤษภาคม 2565
-------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/94-publication-inside/7317-2022-05-05-04-31-13.html
 Link : https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book/94-publication-inside/7317-2022-05-05-04-31-13.html
01 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th