งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ที่มีใจรักและมีความสามารถทางด้านการเล่นดนตรีไทย ร่วมกันจัดตั้งวงดนตรีไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร ที่มีใจรักและมีความสามารถทางด้านการเล่นดนตรีไทย ร่วมกันจัดตั้งวงดนตรีไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสามารถลงชื่อผ่าน Google Form ด้านล่างนี้ 
https://www.shorturl.at/shortener.php
หรือผ่านช่องทาง QR CODE ใน Banner นี้Link : https://www.shorturl.at/shortener.php
02 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th