งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

หลักสูตรการสอนภาษาจีนที่แรกและที่เดียวในภาคใต้ "หลักสูตรการสอนภาษาจีนที่แรกและที่เดียวในภาคใต้ หลักสูตรวิชาภาษาจีนที่มากกว่าการสอนภาษาจีน เรียนที่ประเทศจีน 1 ภาคการศึกษา ออกฝึกปฏิบัติการสอนอย่างมืออาชีพ ได้ทักษะการทำงานพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเรียน ประกอบอาชีพได้มากกว่าครูสอนภาษาจีน " ♥️ 
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบสุดท้ายแล้ว #จำนวน10คน เท่านั้น 
#รับสมัครวันที่7ถึง12มิถุนายน2565 นี้ ผ่านเว็บไซต์ https://regis.skru.ac.th/skru_app/webmain/mainshowfac.php?Pro=1104  หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ งานรับเข้านักศึกษา SKRU ได้ค่ะ 
 ให้ที่นี่ #skru #huso #หลักสูตรวิชาภาษาจีน ทำความฝันของทุกคนให้เป็นจริงและประสบความสำเร็จเกินฝัน 
 รีบๆมาสมัครกันนะค่า พี่ๆและอาจารย์ทุกท่านรอต้อนรับน้องๆอยู่จ้า
06 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th