งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมคิดค้นและพัฒนา Solotion ในการแข่งขัน Smart Natural Rubber Hackathonขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมคิดค้นและพัฒนา Solotion ในการแข่งขัน Smart Natural Rubber Hackathon
กับโจทย์สุดท้าทาย
1.เครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี สำหรับต้นยางพาราที่มีความสูง 20 เมตรขึ้นไป
2.เครื่องจักร/อุปกรณ์ สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดการใช้แรงงาน
3.เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง
เพื่อรับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 5 ทุน ทุนละ 100,000 บาท 
.
รับสมัคร : วันนี้ – 23 มิถุนายน 2565
ดูโจทย์การแข่งขัน : https://kyl.psu.th/wQtbY8mwu
สมัครได้ที่ :  https://forms.gle/FimU7DXsBMCbeJZN9
ประกาศรายชื่อ : 28 มิถุนายน 2565
Hackathon : 9 -10 กรกฎาคม 2565 โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ Coaching&Mentoring : กรกฎาคม – กันยายน 2565 
Demo Day : 24 กันยายน 2565
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
- นักศึกษา ทีมละ 3-5 คน
- ทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 074 – 289358 , 061 - 5152559 พี่พลอย
074 - 289351 พี่หนึ่ง
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 13 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th