งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat Universityงานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ(อ.48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หัวข้อข่าว

วันที่ 1

  • การเขียนข่าวอย่างไรให้โดนใจ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว
  • เทคนิคการถ่ายวิดีโอสกู๊ปข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงเรื่องจากแหล่งข่าวจริง

วันที่ 2

  • ผลิตชิ้นงานสกู๊ปข่าว(ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง)
  • ฝึกปฏิบัติตัดต่อและการลงเสียงบรรยาย

วันที่ 3

  • ฝึกปฏิบัติเทคนิคการตัดต่อด้วยโปรแกรมสำเร็จ
  • การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับงาน Online13 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th