งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมงานสมโภช และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานสมโภช และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30 น. สมโภชเทียนบรรษา 
ณ กองพัฒนานักศึกษา

เวลา 15:00 น. ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดบางดาน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และวัดแช่มอุทิศ
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ : ขึ้นรถเวลา 14.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา


Download File : data/1006945.jpg

20 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th