งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา ปิดปรับปรุงประตู 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก ประตู 1 จึงขอแจ้งการปิดเพื่อปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก


Download File : data/121997615_1318047715210761_5690202215410188837_o.jpg

19 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th