งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การประกวดร้องเพลงไทยกองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

สามารถสมัครได้ทุกชั้นปี

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CixEjHUYijBz0Ix0tKrnYjJlkcuQyYta?usp=sharing

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2565
20 มิ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th