งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติ" โดยมีแนวคิดผ่านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กรกฎาคม 2565 รวมเงินรางวัลกว่า 18,000 บาท

กติกาในประประกวด

- ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ

- ส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB

- ภาพที่ส่งประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อในการประกวดเท่านั้น

- ผู้เข้าประกวดสามารถใช้กล้องดิจิตอลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ

  ในการถ่ายภาพส่งเข้าประกวดได้    

- ส่งใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานให้ครบถ้วน

- ภาพถ่ายที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานของตนเอง เท่านั้น

- สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพถ่าย ให้บิดเบือนไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-260280 หรือ มือถือ 081-0994997 และ Fanpage facebookสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

#งานวัฒนธรรม #ประกวดภาพถ่าย #SKRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #โนรา #SKRUConect

หมดเขต 11 กรกฎาคม 65 นี้

 

 
04 ก.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th