งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ขอเชิญแข่งขันปั่นจักรยานโครงการแข่งขันจักรยานเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ขอเชิญแข่งขันปั่นจักรยานโครงการแข่งขันจักรยานเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
ประเภทการแข่งขัน
-รุ่น man open
-รุ่น 30-39 ปีชาย
-รุ่น 40-49 ปีชาย
-รุ่น 50 ปีขึ้นไปชาย
-รุ่น woman open
ระยะทางรวม 35 กิโลเมตร 
ชนะเลิศประเภท Man open/women open ได้รับถ้วยรางวัลประราชทาน และลำดับที่ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุได้รับถ้วยรางวัล
รายได้จากการจัดงาน

 1 ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ สมทบทุน มูลนิธิ พระดาบส

 2 จัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้กับ  รพ.สต. ในจังหวัดสงขลา

3 จัดซื้อ ชุดถาดหลุม แก้วนำ้ และช้อน สแตนเลส ให้กับ  โรงเรียน ตชด ในจังหวัดสงขลา

ค่าสมัคร 300 บาท 
สมัครได้ที่ https://event.thaimtb.com/event.php?e=590 หรือ Scan Qr-Code


Download File : data/1035012_0.jpg

24 ก.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th