งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการปริ้นท์ฟรี คนละ 100 แผ่น/เทอมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาค้นคว้า, ทำการบ้าน, รายงาน, วิจัย, วิทยานิพนธ์, ฯลฯ และให้บริการนักศึกษาปริ้นท์ฟรี คนละ 100 แผ่น/เทอม

สามารถใช้บริการได้ที่
- อาคารห้องสมุดหลังเก่า ชั้น 1 (ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.)
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.)

นักศึกษา สามารถติดตาม facebook page ARIT OF SKRU เพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ จากสำนักวิทยบริการฯ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์, ภาษาต่างประเทศ, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ, การสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที, การสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ, คอร์สเรียนออนไลน์, บริการดีๆ, หนังสือ วารสาร E-book E-journal วิดีโอ ใหม่ๆ, กิจกรรมร่วมสนุก, ติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ, และข่าวสารดีๆ อีกมากมาย
25 ก.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th