งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560  รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560 (สภาอนุมัติตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 23 ธันวาคม 2560) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2563 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและลำดับจากลิ้งค์ที่ข้างล่าง


Download File : data/กำหนดการ2563.jpg
Link : http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/bundit/2561/css/
12 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th