งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประกวดการพูดในที่สาธารณะขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมประกวดการพูดในที่สาธารณะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

  • หัวข้อ “อาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจ” เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  • หัวข้อ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

สามารถลงประกวดได้มากกว่า 1 หัวข้อ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน ในระบบ google form ผ่าน URL : https://forms.gle/u4bf11Dfzfev42gq7

** ปิดรับสมัครก่อนวันประกวดล่วงหน้า 1 วัน **
27 ก.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th