งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอประชาสัมพันธ์การประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนู สำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมการประกวด และสามารถ Download เอกสารใบสมัครผ่านช่องทางลิงก์ด้านล่างนี้ หรือทาง QR Code ใน banner ด้านล่างนี้

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/foodlm.pdf

สามารถสมัครและตอบรับการเข้าร่วมประกวดอาหาร เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้ตามใบสมัครที่แนบท้ายเอกสาร หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ โทรศัพท์ 0897330068

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 7426 0280 ต่อ 1810 หรือสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
27 ก.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th