งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กำหนดการสอบ Final Test ในระบบ English Discoveriesกำหนดการสอบ Final Test ในระบบ English Discoveries  ระหว่างวันที่ 1- 7 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์เรียน/สอบ : ed.engdis.com/skru

โดย Username & Password 
สามารถตรวจสอบได้ที่: https://bit.ly/3wRd5RU
วิธีการเข้าสอบ : https://youtu.be/URVDLR7G1-c
01 ส.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th