งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รุ่นที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2565

รุ่นที่ 4 วันที่ 28 สิงหาคม 2565

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น.

การแต่งกาย : ชุดพละ / ชุดวอร์ม / สีสุภาพ /เสื้อคอปก /เสื้อคอกลม

กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ประเภทบังคับ จำนวน 6 ชั่วโมง
16 ส.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th