งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เปิดลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 - 2561 (วันอนุมัติจบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2561) และ ปีการศึกษา 2561 – 2562 (วันอนุมัติจบตั้งแต่เดือนมกราคม- ธันวาคม 2562) ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565 (ประมาณเดือนธันวาคม 2565) ได้ทาง https://std.skru.ac.th/e-graduate/ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565
          ในส่วนของกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ติดตามข่าวสารทางเพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
26 ส.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th