งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา จับมือ ทรู ใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จับมือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำบันทึกความร่วมมือการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอกเปรมติณสูลานน์ ชั้น 7 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
03 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th