งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันสุดท้ายในวันที่ 18 กันยายน 2565 นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุทธยา ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือแอพพลิเคชั่น ได้ทุกธนาคาร
15 ก.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th