งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564ขอแสดงความยินดีกับ นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรับรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
06 ต.ค. 2565 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th